Back

Viet Capital Bank Wednesday, February 12, 2020 11:56am GMT

[MINIGAME] LỜI TỎ TÌNH CỦA BẠN Tỏ tình một ai, BẠN đã từng? Dù kết quả ra sao thì một lời tỏ tình chắc chắn sẽ mang đến cho BẠN 1 trong 2 trải nghiệm: 1 là tình yêu đẹp, 2 là kỷ niệm đẹp. Nhưng như ai đó vẫn nói, chúng ta chỉ thường hối tiếc vì những điều chưa làm. Vì thế, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đến người thương ngay khi có thể, bởi lời nói chân thành sẽ nhận lại lời đáp chân thành hơn. Valentine này, hãy cùng Bản Việt chia sẻ một kỷ niệm đẹp của BẠN về những lần đã tỏ tình hoặc nhận được tỏ

N/A

Export completed. Your file is ready.

You have reached the export limit for free user (max. 300 records). Please subscribe premium membership program to raise the export limit. more info

Comment exporting has been stopped, total number of comment exceeds system support.

Comment exporting failed, please try again

Comment exporting has been canceled

Click "Continue export" if you wish to export more comment from this post

Continue export Export more comments Download comment

Comments

Total: no data records (no data comments no data replies) Why are some comments not displayed?

Show comment from nth item
Ordering comment at top (edited comments are at original order)

0 Profile Name

ยังไม่มีข้อมูล ดูแชร์ 0 Like 0 Reply

0 Profile Name

ยังไม่มีข้อมูล 0 Like

สุ่มชื่อ (Lucky draw)

สุ่ม!

ผู้โชคดี
ล้างรายชื่อ
Maximum number of comment to export per usage

Free user

Premium member

Up to 300 records

Up to 50,000 records

Premium membership fee

Price

Duration

3 USD
 

3 days
(unlimited usage)


How to subscribe for premium membership
 1. Sign in or sign up for an account
 2. Click "Premium membership subscription" on the top bar.
  subscription for commentexporter.com
 3. Click "Subscribe for Premium membership"
  subscription for commentexporter.com
 4. Select your payment method and click Continue
 5. After the payment is completed, "PREMIUM" icon will appear after email on the top bar and the membership expire date will be shown on screen.
  subscription for commentexporter.com
 6. End of the subscription process.
Accepted payment method
 • paypal logo   Credit and Debit cards are accepted via PayPal.

Why are some comments not displayed here?

1. Some comments are spam. Facebook will not display them.
2. Comment author's Facebook account has been suspended. Facebook will not display any comments written by them.