Back

Huka Vietnam Friday, July 31, 2020 4:00am GMT

MINIGAME: NHANH TRÍ TÍNH TOÁN CÙNG HUKA Cùng HUKA thử tài khả năng tính toán‍ để có cơ hội NHẬN CÁC PHẦN QUÀ SIÊU HẤP DẪN. Tham gia nhanh các bước sau:Bước 1: Nhấn thích (LIKE) fanpage HUKA VIETNAMBước 2: Trả lời đáp án đúng kèm theo con số ngẫu nhiên có 3 chữ số (từ 0 đến 999) và tag 2 người bạn của mình vào phần bình luận bên dướiBước 3: Chia sẻ (SHARE) bài viết này về trang cá nhân của bạn ở chế độ công khai (PUBLIC) kèm 3 hashtag:#NHANHTRITINHTOANCUNGHUKA#HUKAVIETNAM#KHAITRILUCVUCDAMME bạn có câu trả l

N/A

Export completed. Your file is ready.

You have reached the export limit for free user (max. 300 records). Please subscribe premium membership program to raise the export limit. more info

Comment exporting has been stopped, total number of comment exceeds system support.

Comment exporting failed, please try again

Comment exporting has been canceled

Click "Continue export" if you wish to export more comment from this post

Continue export Export more comments Download comment

Comments

Total: no data comments Why are some comments not displayed?

Show comment from nth item
Ordering comment at top (edited comments are at original order)

0 Profile Name

ยังไม่มีข้อมูล ดูแชร์ 0 Like 0 Reply

0 Profile Name

ยังไม่มีข้อมูล 0 Like

สุ่มชื่อ (Lucky draw)

สุ่ม!

ผู้โชคดี
ล้างรายชื่อ
Maximum number of comment to export per usage

Free user

Premium member

Up to 300 records

Up to 50,000 records

Premium membership fee

Price

Duration

3 USD
 

3 days
(unlimited usage)


How to subscribe for premium membership
 1. Sign in or sign up for an account
 2. Click "Premium membership subscription" on the top bar.
  subscription for commentexporter.com
 3. Click "Subscribe for Premium membership"
  subscription for commentexporter.com
 4. Select your payment method and click Continue
 5. After the payment is completed, "PREMIUM" icon will appear after email on the top bar and the membership expire date will be shown on screen.
  subscription for commentexporter.com
 6. End of the subscription process.
Accepted payment method
 • paypal logo   Credit and Debit cards are accepted via PayPal.

Why are some comments not displayed here?

1. Some comments are spam. Facebook will not display them.
2. Comment author's Facebook account has been suspended. Facebook will not display any comments written by them.